ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министерство на икономиката се отчете за периода 2014-2016

Министерство на икономиката

Министерство на икономиката публикува отчет за периода 2014-2016 за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на България.

В документа се, казва, че е била приета Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). Стратегията определя тематичните области, в които България има конкурентни предимства и които ще се развиват приоритетно през новия програмен период: мехатроника и чисти технологии; информатика и ИКТ; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Към бизнеса са изплатени над 660 млн. лева по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта на инструмента е да улесни достъпа на по-рискови и стартиращи фирми до заемен финансов ресурс чрез по-ниски нива на обезпечение и по-ниски лихви. 

Обявени са пет процедури за набиране на проектни предложения по всички приоритетни оси с общ бюджет от 380 млн. евро, като общият брой на получените проектни предложения по петте процедури надхвърля 3 600.

Сключени са 744 договора с бенефициенти на обща стойност 200 млн. евро, от които над 50 приключили успешно.

Подпомогнато е социално-икономическото развитие на най-бедния регион в ЕС – Северозападния, като по над 220 от сключените до момента договори ще бъдат извършвани дейности в този регион. 

Успешно е завършено строителството на София Тех Парк. Най-мащабната инвестиция е с общ бюджет от над 45 млн. евро. Научните лаборатории в комплекса вече функционират, а 70% от наличните площи в Инкубатора са заети.

Общо заявените инвестиции възлизат на 464 млн. лв. и ще разкрият до 4 787 нови работни места. Тринадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги. Три от проектите са в общини с висока безработица, 14 се реализират извън столицата. Новите проекти в процес на сертифициране са 29. Наблюдава се засилен интерес от страна на потенциални инвеститори, особено в секторите автомобилостроене и бизнес услуги.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст