ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Важни решения на прокурорската колегия на ВСС преди избор на член на съвета

Прокурорската колегия на ВСС допусна Розалин Петков Трендафилов – заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той е завършил специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кандидатът има над 40 години юридически стаж и опит като дългогодишен административен ръководител в Районна прокуратура – Димитровград и в Окръжна прокуратура – Хасково.

Изборът на нов член на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 14 и 21 януари 2017 г.

Обява за решението, с което Прокурорската колегия допуска кандидата до участие, ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира избирателния списък на действащите прокурори във връзка с предстоящото провеждане на избор на член на ВСС. Списъкът се допълва с двама, встъпили в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, а от него се заличава лице, загубило качеството прокурор след встъпването му в длъжност на административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.

 Актуализираният списък ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Правила за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г. За първи път при него ще бъде приложено електронно гласуване, което се очаква да повиши обществения интерес.

Правото на представители на медиите да присъстват на всеки етап от изборния процес е регламентирано в чл. 30, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

Правилата за акредитация на журналисти от български и чужди медии, както и на журналисти на свободна практика определят реда за акредитиране, получаване на пропуск и съответен достъп до предстоящото Общо събрание на прокурорите и провеждането на избор. Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст