Илко Семерджиев и Гълъб Донев ще представят кабинета в тристранката

Министерки съвет

Правителството определи представителите си в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Промяната се налага във връзка с новата структура на Министерския съвет.

За председател на НСТС е определен вицепремиерът по социални политики и министър на здравеопазването Илко Семерджиев. Вторият представител на правителството в Съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев.

В тристранката влизат представители на правителството, бизнеса и синдикатите. Участниците в срещите обсъждат и дават  мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; здравословните и безопасните условия на труд; заетостта, безработицата и професионалната квалификация; общественото и здравното осигуряване; доходите и жизненото равнище; въпроси, свързани с бюджетната политика; социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст