ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН одобри външните експерти за втората проверка на застрахователите и пенсионните фондове

Финансов дневник

КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016 година. Независимите външни експерти, които отговарят на изискванията, посочени в отправената от Комисията за финансов надзор (КФН) Покана на 17 февруари 2017 г. и които са одобрени от КФН да извършат проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. са:

По-рано регулаторът взе решение да извърши проверка от независими външни експерти на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група и на активите на пенсионни фондове във връзка с отразяването на резултатите от прегледа към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

Решението на КФН се обосновава със следните обстоятелства:
Резултатите от прегледите на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове бяха публикувани на 3 февруари 2017 г. Референтната дата на прегледите беше 30 юни 2016 г., към която дата беше извършен преглед на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове и бяха преизчислени капиталовите изисквания на застрахователите и презастрахователите на българския застрахователен пазар.

С цел да се гарантира траен ефект от извършения преглед на застрахователите и презастрахователите от назначените висококвалифицирани независими външни експерти е необходимо да се извърши проверка от независими външни експерти към 31 декември 2016 г. За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз – годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст