ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Еврохолд” расте силно и през 2017-а

Финанси

"Еврохолд България" АД, повишава значително финансовите си резултати през първото тримесечие на 2017 г. след силен ръст на приходите и на трите си основни бизнес линии – застраховане, продажба на автомобили и лизинг, показва консолидираният отчет на дружеството, публикуван на БФБ-София АД.
През януари-март 2017 г. холдингът увеличава консолидираните си оперативни приходи с 16% на годишна база до 295 млн. лева. Основен принос има застрахователният подхолдинг в групата – "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), чийто премиен приход нараства с над 44% на годишна основа до близо 170 млн. лева. Другите два подхолдинга, обединяващи автомобилния и лизинговия бизнес на групата – "Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове. За първите три месеца на 2017 г. "Авто Юнион" АД е продал повече от хиляда нови автомобила, което е над 30% ръст спрямо същия период на предходната година.     

Наред с повишените приходи, през първото тримесечие на годината "Еврохолд България" АД удвоява оперативната си печалба до 8.9 млн. лева. Нетният краен резултат на дружеството за периода нараства до 1.6 млн. лева.   

"Еврохолд България" АД увеличава финансовите си резултати, благодарение на доброто управление на дейността и в условията на осезаем подем в икономиките на страните, в които холдингът оперира. През първото тримесечие на 2017 г. Румъния и България например отбелязаха съответно 5.6% и 3.4% ръст на годишна база на своя брутен вътрешен продукт. Румънският застрахователен пазар расте с бързи темпове, достигайки най-високото си ниво от 2008 г. насам.
"Резултатите ни се дължат на ръста на всички бизнес линии на всички основни пазари, на които оперира холдингът. Всеобщият икономически подем в региона стимулира допълнително продажбите на застрахователни продукти, нови автомобили и лизинг. Очакваме консолидираните ни приходи за 2017 г. да достигнат 1.4 млрд. лв., като техният ръст ще доведе и до повишена рентабилност на дружеството", коментира резултатите председателят на УС на "Еврохолд България" Кирил Бошов.    

С постигнатите резултати "Еврохолд България" затвърждава добрите си резултати от 2016-а, когато консолидираните оперативни приходи на холдинга надхвърлиха 1 млрд. лв. за първи път в неговата история и компанията излезе на 6.9 млн. лв. консолидирана печалба.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст