Пленумът на ВСС одобри Вариант II по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г.

Висш съдебен съвет ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Вариант II на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 37/19.01.2017 г.

Във връзка с оценка на ефективността на отделните структури на съдебната  власт и предстоящата реформа на съдебната карта, не се предвиждат нови щатни бройки в органите на съдебната власт. В одобрения експертен вариант е предвидена актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет 2017 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система, както и средствата  за изграждане на информационни системи за осъществяване на електронно правосъдие.

Вариант ІІ е изготвен на база утвърдения бюджет на съдебната власт за 2017 г., с предвидена индексация на заплатите от 6,5 % за 2018 г. Това увеличение на заплатите води до увеличение на издръжката, където се предвиждат средствата за СБКО /3% от основната заплата/ и на осигурителните вноски. Предвидени са и средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, съгласно предложенията на органите на съдебната власт.

Средствата за основен ремонт на органите на съдебната власт в размер на 22,5 млн. лв., по информация предоставена от комисия „Управление на собствеността“ / пр. 11/22.02.2017 г./, както и за плащане на данъци и такси на недвижимото имущество на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС, а не са разпределени по органи на съдебната власт.

Размерът на заложените приходи е съобразен с изпълнението им към 31.12.2016 г.

Одобрените разчети и приложенията към бюджетната прогноза ще бъдат изпратени в Министерство на финансите в указания срок.

Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. ще бъде предоставена на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст