Картата на възстановената собственост гълта милиони

КВС

Близо десет години Министерството на земеделието и храните периодично провежда търгове,предназначени да помагат да се  поддържа  картата на възстановената собственост. Един преглед на документацията в Агенцията за обществени поръчки показва, че парите, похарчени за тези услуги през последните години,отдавна  са надхвърлили 10 млн. лв., но

цялостна карта все още липсва

Конкурсът за нея, чрез който ще бъдат разпределени поредните 1.1 млн. лв., е насрочен за началото на следващия месец. Според обявлението парите трябва да стигнат за актуализиране на картата в землищата на общини в осем района на страната.  

Тук е моментът  да припомним, че преди повече от две години агроведомството представи поредната си концепция "за ускорена процедура" по създаване на кадастрална карта и регистри в 4126 землища. За да се случи това,  трябваше да бъде извършен анализ на картата на възстановената собственост в различните землища.

Оказва се обаче, че тези анализи не са помогнали  много, тъй като  реално работата не е завършена и до днес.

През май миналата година с поредните промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които бяха внесени от Министерския съвет и приети от предишното Народно събрание, картата на възстановената собственост трябваше да бъде  преобразувана в кадастрална карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Въпросното  преобразуване трябваше да  осигури възможност "в кратки срокове и с минимален финансов ресурс"  за голям процент от територията на страната да бъдат съставени  кадастрална карта и кадастрални регистри. С промените също така се целеше  обслужването на гражданите с кадастрална информация за повече от 90% от територията на страната да се съсредоточи в един административен орган. Това според тогавашните вносители би трябвало да доведе до унифициране на  предоставянето на услуги с кадастрална информация и заплащането им.

Тъй като картата на възстановената собственост представлява съвкупност от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, които веднъж са били подложени на съдебен контрол за законосъобразност на тяхното създаване, нормативът постанови те да не подлежат на обжалване, след като бъдат  преобразувани  в кадастрална карта.

Дадоха  се правомощия

на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия част от дейностите по административното обслужване с кадастрална информация. Създаде се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия в административното обслужване. Тогава бившата кметица на Смолян Дора Янкова (от БСП) заяви, че левицата не подкрепя законопроекта, тъй като според нея целта му била единствено  да бъдат усвоени 12 млн. лв. от оперативна програма "Добро управление”.

Колко права е била Янкова не е ясно, обаче съвсем ясно става, че сагата с картите за възстановената собственост (или по-скоро тяхната липса) и вкарването им в кадастралните карти продължава,но

без краен резултат

"Титаничните" усилия на нашенската администрация да се справи с тази задача на този етап се свеждат до поредния  харч за милиони, който отново няма да завърши цялостния пъзел на собствеността, по-скоро  ще сложи още  няколко квадратчета в големия празен лист.

На този фон през седмицата служебният земеделски министър Христо Бозуков обяви, че е предал на прокуратурата „две скандални обществени поръчки“  за юридически услуги за почти 1 млн. лева. Те са свързани с т.нар. Кодекс за поземлените отношения. Единият договор е анализ на режима на земеползване, а другият е  за изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие "Кодекс за поземлените отношения". Агроначалникът обяви, че  „договорите са сключени с една и съща външна адвокатска кантора, въпреки че министерството разполага и с експерти, и с административен капацитет да се справи и с двете задания”.

Първата поръчка е за изготвяне на правен анализ дали е необходим кодекс и изпълнението й се оценява  на стойност 385 000 лв. без ДДС. А втората – на базата на направения анализ да се напише кодекс – тя  е на същата цена.

 „Вън от съмнение е, че трябва да имаме Кодекс за поземлените отношения. Тук обаче е интересно защо външна фирма е трябвало да прави анализа, след като в структурите на ведомството са Институт по аграрна икономика и Институт по почвознание. Министерството има и добри юристи в правния отдел“, зададе риторичен въпрос  министърът.

Няма нищо лошо в това, че Бозуков е решил да прави ревизия на делата на доскорошните аграрни началници  и ако има нарушения, виновните да си понесат последствията. Само дето за пореден път сме свидетели на бомбастични обвинения за „лошото управление на предшествениците“, а никой не говори какво точно ще свърши той. А ако съдим по досегашните темпове, с които се решават проблемите, създадени от  липсата на  карта на възстановената собственост, която да покрива цялата страна, то крайният резултат по всяка вероятност може би трябва да  очакваме… след четвърт век?!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст