Директорка ощетила читалище с над 600 000 лв.

съд добрич

Окръжната прокуратура в Добрич предаде на съд председателката на народното читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – Юлия Ст., за извършено престъпление по служба като длъжностно лице по чл. 283а, т.1, във връзка с чл. 282, ал.2, предл. 1 и 2, във връзка с чл. 282, ал.1 от Наказателния кодекс. Престъплението, за което подсъдимата ще отговаря пред състав на Добричкия окръжен съд, е извършено при условията на продължавано 10 години деяние. Имуществените вреди от престъпната дейност на 52-годишната Юлия Ст. са в размер на 611 885, 95 лева.

През периода от 6 юли 2004 год. до 15 декември 2014 г. в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – председател на народното читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ в град Добрич, подсъдимата Юлия Ст. не изпълнявала служебните си задължения по Закона за народните читалища и устава му. Като председател тя трябвало да организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание, както и да контролира изпълнението на задълженията на „Карина 90” ООД в Добрич, произтичащи от 4 договора за съвместна дейност, сключени от подсъдимата. Зад юридическото лице стоят братята Ивелин и Димитър Иванови, по-известни в Добрич с участието си в силовите структури на прехода с прякора Котараците.

По договорите фирмата на двамата братя трябвало да проектира, ремонтира и обзаведе за своя сметка помещения на читалището. Срещу направените инвестиции „Карина 90“ ООД получила под наем 117 кв. м застроена площ по първите два договора и 345,15 кв. м. застроена площ по вторите два договора. Помещенията се намирали в приземния етаж на сградата на народното читалище в идеалния център на Добрич на бул. „25 септември“ № 44, собственост на община Добрич, отдадени безвъзмездно на единственото читалище в града за развитие на дейността му.  

С отдаването на помещенията на двете добрички фирми – „Карина 90“ ООД и „Сейфти билд“ ЕООД, свързана с двамата братя, Юлия Ст. набавила имотна облага за тези дружества в размер на 262 937,52 лева. Общият размер на причинените значителни вреди за читалището са в размер на 611 885,95 лева. Според обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Добрич от 10-годишната престъпна дейност на подсъдимата председателка са причинени и вреди от неимуществен характер  – уронен престиж на единственото в града читалище.

От поемането на председателското място от подсъдимата до освобождаването й от длъжност с определение на Добричкия окръжен съд в касата на народното читалище не постъпила и една стотинка от наемите за отдадените помещения. Решенията си Юлия Ст. вземала еднолично, с манипулации на общото събрание и набиране на членове сред работниците и служителите на фирмите на Котараците, които гласували „правилно“.

Счетоводната експертиза по делото е категорична, че направените от фирмите на двамата братя и свързаните с тях дружества инвестиции в читалището са в пъти по-малко от приходите, които би получило читалището, ако е отдавало само помещенията си. В договорите с „Карина 90“ ООД като председател Юлия Ст. се съгласила всички приходи от дейността на фирмата, осъществявана в помещенията на читалището, да остават в касата на юридическото лице. Дружеството „Карина 90“ ООД определяло каква част от печалбата си да отделя за закупуване на книги и за абонамент на читалището за вестници и списания.

По досъдебното производство не са открити доказателства, че „Карина 90“ ООД – гр. Добрич, е изпълнявало поетите задължения. Направената газификация на сградата и към момента не е платена на фирмата-изпълнител, въпреки многократните опити да си получи вложените средства.

Въпреки неизпълнението на клаузите от страна на толерираната от подсъдимата фирма и свързаните с Котараците други юридически лица още преди изтичане на срока на договора, Юлия Ст. подписвала следващ договор. На два пъти заради дълг на фирма-наемател била налагана възбрана на 8-те търговски обекта в сградата на читалището. Съществувал сериозен риск те да бъдат изнесени на публична продан. Само намесата на наблюдаващия делото прокурор в ОП – Добрич, е предотвратила на два пъти изнасянето на търговските обекти на читалището на публична продан. 

Предстои делото срещу 52-годишната Юлия Ст. да бъде насрочено за разглеждане в Добричкия окръжен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст