ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ определи 3% капиталов буфер за системен риск за банките

БНБ сграда

На проведено на 31 октомври 2017 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи на основание чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките размер на буфера за системен риск на 3% от рисковите експозиции на банките, формирани от тях на територията на Република България. Така определеният буфер за системен риск е кумулативен към буфера за друга системно значима институция (ДСЗИ), съгласно чл.15 на Наредба № 8.

На основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9 ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков оргаn на 31 октомври 2017 г. Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) единадесет банки. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст