ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депозитите на застрахователи и пенсионни фондове се свиха значително

БНБ сграда

Централната банка отчете ръст на депозитите и спад на печалбата на банките в страната. Това се вижда от данните за Състоянието на банковата ситема за юни 2017-та.

Спрямо края на април общите активи на банковата система нарастват с 0.1% до 93 млрд. лева. Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане бележи спад от 8.4%, а делът ѝ в активите достига 18.6 процента.

При депозитите в банковата система през месеца е отчетено увеличение с 0.5% или 363 млн. лева. Най-сериозно се увеличават спестяванията на кредитните институции – с 428 млн. лв., както и фирмените депозити – с 387 млн. лева. Депозитите на домакинства бележат ръст от 172 млн. лева. Спестяванията на финансовите предприятия, като застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници обаче се свиват със 727 млн. лева.

В края на юни 2017 г. натрупаната печалба на банковата система възлиза на 660 млн. лв. (при 773 млн. лв. за същия период на 2016 г.). Разходите за обезценка на кредитите и вземанията за първите шест месеца на 2017 г. са  236 млн. лв. (при 326 млн. лв. година по-рано).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на полугодието е 12 млрд. лева. През месеца той е намален с 1.7% главно поради разпределяне на дивиденти.

През месеца ликвидните активи намаляват. Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба No 11 на БНБ, се свива до 36.92 процента.

Разпределение на банките по групи към 30 юни 2017 година

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст