ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нетната печалба в животозастрахователния сектор нараства до 33.4 млн. лева*

Застраховане

Брутно записаната премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар към 30 септември 2019 г., възлиза на общо 377.7 млн. лв., което представлява ръст от 16% спрямо 30 септември 2018 г. (325.1 млн. лв.). На тази база към края на третото тримесечие на 2019 г. първите 5 застрахователя концентрират 92.5% от общо брутната записана премия за животозастрахователния пазар.

На тази база към края на третото тримесечие на 2019 г. първите 5 застрахователя концентрират 92.5% от общо брутната записана премия за животозастрахователния пазар.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 116.1 млн. лв. или 30.7% пазарен дял, което представлява ръст от 48.7% спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД се изкачва на втората позиция с 22.2% пазарен дял към 30 септември 2019 г., а ЗАД „Алианц България Живот“ заема третата позиция с 18.2% пазарен дял.

Нетната печалба в животозастрахователния сектор нараства с 26% през деветмесечието на 2019 г. до 33.4 млн. лв. спрямо 26.6 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. ЗК „Уника Живот“ АД заема първата позиция с 38% от печалбите в сектора за деветмесечието на 2019 г., като увеличава печалбата си над 8 пъти спрямо предходната година. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД заема второ място в класацията с 18%, като се наблюдава спад от 34% спрямо 30 септември 2018 г. ЗАД „Алианц България Живот“ e на трето място с 18% от печалбите в сектора за деветмесечието на 2019 г., като увеличава печалбата си с 35% спрямо аналогичния период на 2018 г.

Покритие на застрахователните резерви

С най-високо покритие по този показател към края на септември 2019 г.се нареждат ЗАД „Алианц България Живот“ (177%), следвано от „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД (170%) и „ГравеБългария Животозастраховане“ ЕАД (153%). Основна промяна спрямо 30 септември 2018 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, където съотношението към 30 септември 2018 г. е било чувствително по-ниско – 89%, докато към 30 септември 2019 г. нивото му достига 106%.

 

Квота на щетимост

С относително високи нива на щетимост за деветмесечието на 2019 г. са ЗАД „Алианц България Живот“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД – съответно 78% и 46%, като „ДЗИ –  Животозастраховане“ ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо аналогичния период на предходната, година когато квотата му на щетимост е била 63%. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през деветмесечните периоди на 2019 г. и 2018 г.

 

Комбинирана квота

Подобно на квотата на щетимост, с относително високи нива на комбинираната квота за деветмесечието на 2019 г. са бележи спад в този показател спрямо аналогичния период на предходната година, когато комбинираната му квота е била 91%. ЗК „Уника Живот“ АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор 30 септември 2019 г. със съотношение на комбинираната квота от 58 на сто.

__________________

* Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Петър Кабакчиев, Росен Найденов и Радина Йорданова от Консултантския и Одит отделите на компанията. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст