ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Договорните фондове отново надбягаха депозита

пазари

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Април – юни 2019

"БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие – от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре  изявяващите се   "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането  за 2018 г. като най-добро управляващо дружество у нас .

Сега представяме поредната тримесечна класация за дейността на управляващите дружества през периода  от 1 април до 30 юни 2019 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора.

 

Пазарът за управление на активи продължава да расте и през второто тримесечие на 2019-а – и като обем на активите, и като брой на клиентите. Конюнктурата у нас през последните години е особено брагодатна за развитието на договорните фондове. Лихвите по банковите депозити се задържат на доста ниски нива, което подтиква инвеститорите да търсят по-различни възможности за вложение на своите парични средства. Поради това около 2.64% повече са паричните  средства, които българските колективни инвестиционни схеми са привлекли за управление в края на юни. Така за дванадесето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите надскача сумата от 1 млрд. лева. А при намаляващите  лихви по влоговете това е добра новина за взаимните фондове (общо 145) – те все пак успяват да бъдат атрактивни поне за част от парите на недоволните инвеститори, които се интересуват от тези възможности за вложение  или пък просто нямат необходимите познания, време и възможности сами да управляват своите финанси.
Точки по отделните критерии на класацията ни получават 18 от лицензираните от Комисията за финансов надзор управляващи дружества и които представиха данни за дейността си през второто тримесечие на 2019-а. Но само 12 от тях (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Изчисленията ни показаха, че три от тези фирми – "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", печелят точки и по петте показателя  на класацията ни. Това пък естествено ги постави в челото на Топ 10 на най-добрите за периода между януари и март 2019-а. А случилото се не е изненада, тъй като те са били в списъка на номинираните през всяко  от тримесечията на миналата и през тази година.

Любопитен детайл е, че и десетте номинирани дружества в класацията през второто тримесечие запазват местата си (и дори без размествания), които заемаха в подреждането в първата четвърт на тази година. В челната тройка също няма промяна. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) заслужи признанието за

"Най-добро управляващо дружество "

през второто тримесечие. Компанията от банковата група ОББ запази лидерското си място, което заемаше и в класацията между януари и март. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации) – но с 31 точки, е втора и е най-добре представилият се небанков фондмениджър за периода. И "ДСК Управление на активи" остана на почетната стълбица със спечелените 27 пункта, но този път компания там му прави "Компас Инвест". В края на март това дружество заемаше четвъртата позиция.

Банковите фондмениджъри се представят силно в сектора за управление на активи и през второто тримесечие, а три от тях запазиха и местата си във финалното подреждане  Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "ДСК Управление на активи" и "Райфайзен асет мениджмънт (България)" отново са компаниите с най-големи активи. Те имат много договорни фондове и портфейли с различни видове финансови инструменти – акции, облигации и други, с различен рисков профил, а и принадлежността им към големи банкови групи им осигурява достъп до много повече клиенти. А по този начин се осъществява преливане на парични средства от депозити в колективни схеми  и обратно – така те се превъртат без да "изтичат"  извън групата. А тези фондмениджъри позволяват на клиентите си да се възползват и от всяка "хитова" алтернатива за инвестиции във всеки един момент.

Инвеститорите търсят  както сигурност и възможност за плавно увеличаване на богатството си, така и атрактивна доходност, но вече и при по-високо ниво на риск. Това донякъде сбъдва и прогнозите на някои анализатори, че заради ниските лихви по депозитите българите ще започнат да насочват парите си в нови посоки. В края на юни тази година българските колективни схеми са управлявали общо 1.60 млрд. лв., а активите им са нараснали с над 41 млн. лв. спрямо стойността  им към 31 март. А и инвеститорите са доволни от факта, че почти всички дружества са привлекли нови клиенти и са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени – най-"богатите" управляващи дружества от първото тримесечие пазят влиянието и позициите си в списъка на номинираните и през втората четвърт на 2019-а. Трите, познати ни от края на март банкови фондмениджъри отново са окупирали трите места на върха, като единствени прескочиха гросмайсторската граница от двеста милиона лева. През тази година и "Реал Финанс асет мениджмънт", и "Конкорд асет мениджмънт", също прескочиха нивото от 100 млн. лв. и допълват първата петица.

Усърдието на експертите на "ОББ асет мениджмънт" увеличи активите под управление до 232.36 млн. лв. и компанията изпревари конкурентите си. Общо 206.3 млн. лв. привлече "ДСК Управление на активи" в портфейла си, а "Райфайзен асет мениджмънт (България)" акумулира 203.2 млн. лв. в шестте свои колективни схеми. През второто тримесечие на тази година "Конкорд асет мениджмънт" и "Реал Финанс асет мениджмънт" ги следват най-отблизо, като са привлекли съответно по 124.09 млн. и 113.63 млн. лева.

Някои инвеститори в търсене на по-висока доходност предпочитат индивидуалния подход към тях и към парите им. Затова част от фондмениджърите са разработили услуги по доверително управление на активи. Това пък позволява персонализирана консултация за клиенти, които разполагат със свободни парични суми, които биха искали да се управляват специално от инвестиционен консултант. Затова за тях се изготвя портфейл от финансови инструменти въз основа на специфичните им цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на всеки от тях. Стратегията към  отделните клиенти се определя според размера на паричните средства за управление, както и на очакванията им за доходност и ликвидност.

Тези специалните отношения с клиентите им, правят управляващите дружества внимателни при разкриването на информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него – средна сума от такива активи на клиент. Номинираните компании са сред най-предпочитаните за този тип услуги у нас, а и подреждането им в тримесечните класации на "БАНКЕРЪ" потвърждава това.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, а в края на юни вече управлява активи за 273.64 млн. лева. Фирмата е единствената, която отново успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Схемата за индивидуално инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" също бе сред търсените алтернативи през периода, като клиентите й са й поверили 43.3 млн. лева. Тройката в сегмента се допълва от "Елана фонд мениджмънт" – като дружеството е увеличило сумата за управляние до 30.61 млн. лева.

Както отбелязахме, липсата на достатъчно информация не дава възможност да получим "по-цветна картина" в тази ниша от управлението на активи. Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

също не внесе размествания по този показател през първото тримесечие. Дружеството "Ти Би Ай асет мениджмънт" е убедително начело и в това подреждане, а средният размер на парите на един клиент, които управлява, вече е 54.73 млн. лева. След него са "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест".

Управляващите дружества предлагат вече пъстра палитра от договорни фондове, расте обемът на привлечените парични средства през второто тримесечие. Макар и да отговарят на интереса и желанието на  клиентите да опитат и други алтернативи за спестяване и печалби, в периода между април и юни не бе лицензиран нито един нов договорен фонд. Отбелязваме обаче преструктурирания в портфейлите на някои от управляващите дружества. "Астра асет мениджмънт" прекратява дейността на своя договорен фонд "Астра Динамик". "Аларик Кепитъл" преобразява чрез вливане фонда "Аларик – Глобални суровини" във фонда "Аларик – Хибриден депозит". "Специалистът" в договорното управление на активи "Ви Ви асет мениджмънт" преобразува своя фонд "Ди Ви Съкровище" като го вля в "Ди Ви Баланс".  

Но това не предизвика промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

А номинираните в Топ 10 пазят влиянието си в сектора. Те управляват 82 фонда от общо 145-те такива структури, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" има в портфейла си вече 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" – с девет фонда. "Елана фонд мениджър", "Конкорд асет мениджмънт" и "Компас Инвест" привличат инвеститори с по седем фонда.

Шестте банкови управляващи дружества продължават да са важен фактор в сектора за управление на активи, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (37 броя).

Разнообразие от фондове, ежедневна ликвидност, диверсификация, професионално управление и печалба без данък предлагат фондмениджърите на клиентите си. "Изравняването на силите" при управляващите дружества донякъде тушира желанието да се "прескача" между различните колективни схеми за вложения. Това естествено е и причината да няма сериозни размествания по показателя

брой на индивидуалните клиенти

Тези "страсти" останаха в миналото и вече не влияят така чувствително върху обема на акумулираните активи на българските управляващи дружества. Още повече, че клиентите  подхождат и информирано към своите инвестиционни решения. Те могат да следят движението на придобитите дялове от инвестицията си ежедневно като равностойност в парични средства. Въпреки намаляващите  лихви по банковите влогове българите все още остават верни на „депозитните“ си нагласи. Тук анализаторите виждат потенциал за ръст в сектора за управление на активи. Купувайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът получава част от портфейл с различни видове активи, което му осигурява минимизиране на риска за парите му. Но това не винаги е достатъчен стимул да се предприеме разместване на финансовите средства. За да разчитат на успех, фондмениджъри ще трябва да намерят атрактивни начини да покажат най-привлекателните страни на своите продукти.

"ОББ асет мениджмънт" и "ДСК Управление на активи" предлагат услугите си и на повече клиенти, и уверено са начело по този показател. В края на март всяко от тези дружества е привлекло съответно по 23 901 и 16 600 души. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които вече са 14 780. На петте фонда на "ПФБК асет мениджмънт" са се доверили 14 хил. българи. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за над 230 млн. лв. компанията е сред трите най-големи управляващи дружества, привлекли по над 200 млн. лв. от своите клиенти. То е лидер в управлението на взаимни фондове и индивидуални портфейли от 2004 година.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фондмениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK – Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а и 2018 г. отличието в класацията на  "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст