Съдиите провеждат Общо събрание за избор на членове на ВСС от квотата на магистратите

ВСС-съдии

В 10.00 часа председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов в присъствието на председателя на Върховния административен съд Георги Колев, обяви, че от избирателния списък с 2236 съдии, за участие в Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, към момента са регистрирани 462-ма.

Поради липса на кворум, и на основание чл. 29 ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт, събранието бе отложено с 1 час и започна в 11.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Право на участие в Общото събрание имат 2 236 съдии от страната, от които 1 672 са заявили електронно гласуване. Кандидати в изборната процедура са 27 съдии. Общото събрание на съдиите може да се проследи в реално време от всеки заинтересован чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС“.

Пълна информация за кандидатите е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Единен  електронен портал на съдебната власт“ – „Избор за членове на ВСС“: подробна автобиография, предложение за издигане на кандидата, заедно с мотивите към него и имената на предложителите, техните концепции за дейността на ВСС, становища и въпроси към тях, документи за съответствието на всеки кандидат с изискванията на закона и декларация за несъвместимостта или за обстоятелствата, които могат да доведат до частен интерес, справка за кандидатите, изготвена от ИВСС, документи от кадровите им досиета.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст