ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Координацията между институциите засилва ефективността в борбата с нелоялните търговски практики и при решаването на всеки отделен казус

димитър маргаритов

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов съобщи по БНР за нова потвърдена от съда заповед на контролния орган за забрана на нелоялна практика на телекомуникационно дружество.

Некоректността на търговеца се изразява в отказ да замени дефектно телекомуникационно устройство на лизинг с друго от същия модел при положение, че само заради този апарат потребителят е сключил допълнително споразумение към договора си за мобилна услуга при по-неизгодни условия и за дълъг период.

„Ние сме силно концентрирани върху сектора телекомуникации, тъй като все още близо 30% от постъпващите при нас сигнали и жалби касаят този сегмент. Това са услуги, които се ползват ежедневно и дори най-дребните проблеми могат да имат силно негативен ефект за потребителите. Мисля, че успяваме да изчистим пазара поне от тези, които създават най-големи неудобства на гражданите”, посочи Маргаритов.

Според председателя на КЗП нелоялните търговски практики не са само български патент. „Самият факт, че в България по-скоро е възприето законодателство, което първоначално е придобило своето развитие в европейските държави, дори и в САЩ, означава че особено на свободния пазар, който у нас е факт отскоро в сравнение с утвърдените пазарни икономики, нелоялната търговска практика е нещо, което се среща и срещу което трябва да бъде противодействано с всички сили и средства на държавната власт и на контролната дейност”, коментира той.

Маргаритов подчерта значението на взаимодействието на институциите в борбата с некоректните практики на пазара. „Ако Комисията за защита на потребителите е основният контролен орган в България по отношение на нелоялните търговски практики, вън от всякакво съмнение е, че и други институции като Министерството на туризма, Българската агенция за безопасност на храните, Държавната агенция за метрология и технически надзор и пр. също чрез взаимодействието и координацията дават своя принос в този процес. Разбира се, оптимизация би могла да се търси в различни посоки. Но нещо радикално не би трябвало да се променя. По-скоро на еволюционен принцип да разчитаме на това, че тази координация ще продължи да се утвърждава и хората ще могат да бъдат спокойни, че дори и да се обърнат към някоя от институциите, която не непременно е най-компетентната в конкретния случай, то той ще достигне до вниманието на тази, която има функции да реши проблема, и по пътя на това взаимодействие ще се стигне до положително развитие на всеки един конкретен казус”, завърши той.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст