ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ДЦК ще се търгуват на “БФБ-София” от октомври

БФБВасил Големански - Заместник-председател на СД  на БФБ

"Българска фондова борса-София" АД получи одобрение от Комисия за финансов надзор на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, съобщиха от борсовия оператор. Това е важна стъпка от съвместните усилия на фондовата борса, "Централен депозитар" АД, Министерството на финансите и Българска народна банка за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София". А е и възможност за разширява кръга от финансови инструменти, с които могат да търгуват барсовите играчи.

"Убедени сме, че с добавянето на ДЦК ще обогатим палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на борсата и ще я направим още по-атрактивна за инвеститорите. Този приоритет си поставихме в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и ние работим активно това да стане факт съвсем скоро", каза Васил Големански, изпълнителен директор на "БФБ-София".

Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между "БФБ-София" и БНБ, и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар.

За тази възможност за пръв път разказа Нина Стоянова, подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банково", по време на откриването на 19-я финансов технологичен форум "Модерната финансова институция – дигитализация и ефективност в действие" през април тази година. Като фискален агент на правителството, централната банка е приключила техническото осъществяване на директна връзка на Депозитаря на ДЦК със системата E-BOND към платформата BLOOMBERG PROFESSIONAL. С реализацията на проекта, търговията с ДЦК ще може да се извършва и на регулиран пазар.

Според Ставрева по този начин ще се постигне допълнително развитие на пазара на ДЦК и насърчаване на по-нататъшната му интеграция към единния финансов пазар в Европейския съюз.

"Българска фондова борса-София" АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса през октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти, както и организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст