ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Животозастраховането е въпрос на осъзнат избор

Глория Димитрова Алианц България

Г-жо Димитрова, наскоро ръководената от Вас компания пусна в действие три нови застрахователно – инвестиционни програми от ново поколение, назовани Алианц Лайф Инвест, Алианц Бъдеще Инвест и Алианц Динамик инвест. Бихте ли направили кратък "портрет" на всяка от тях от гледна точка на клиентските групи към които са насочени.

– Алианц е компания, която по правило въвежда иновативни застрахователни продукти на българския пазар, прицелени в защитата на интересите на клиентите ни. Всеки продукт се разработва така, че те да получат максимално изгодните за тях финансови условия.

Новите ни продукти са комбинация от рискови застрахователни покрития и инвестиции в първокласни финансови инструменти, при изключително изгодни параметри за клиентите. Такива условия биха могли да предложат само институционални инвеститори от ранга на Алианц.

Става въпрос за три изцяло нови за българския пазар застрахователно – инвестиционни програми.

Алианц Лайф Инвест е предназначена за хората, които искат да спестяват средства като същевременно с това обезпечават основни рискове свързани с техния живот, работоспособност и защита на техните близки.

Идеята на Алианц Бъдеще Инвест е да осигури средства за образование или за други подобни нужди, когато децата ни пораснат, в допълнение с обезпечаване на основни рискове, свързани с живота и работоспособността на родителите. Важно е да се отбележи, че при тази застраховка, ако се случи нещо фатално с родителя, ние като застраховател ще продължим да плащаме вноските, които би плащал той, така че при навършването на дадена възраст детето да получи сумата, която родителят е искал да му осигури. Същевременно има възможност да се добавят разходи за лечение на последствия от злополуки със децата. Тази застраховка защитава бъдещето на нашите деца.

Алианц Динамик Инвест е предназначена за хората, чийто приоритет е да спестяват. Полицата им осигурява възможността да инвестират парите си в някой от десетте най-добре представящи се инвестиционни фондове, а същевременно с това и да ползват всички законови преференции, на застрахователните договори "Живот", обвързани с инвестиционни фондове. Предвижда се застрахованият да получи 10%-но данъчно облекчение при облагане на доходите му като физическо лице. Освен това доходността на самата инвестиция не се облага, а и кредиторите нямат достъп до вложенията им, тъй като те са несеквестируеми.

Как се подбират инвестиционните фондове, в които постъпват парите на клиентите ви?

– Даваме възможност на клиентите ни сами да изберат инвестиционните фондове, в които да инвестират парите си при изгодни за тях финансови условия, които инвеститорите – физически лица няма как да получат. След задълбочено проучване и анализи се спряхме на три активно управлявани инвестиционни фонда на Алианц Глобъл Инвесторс. Това е компания от групата на Алианц, управляваща активи за над 500 млрд. евро и оперираща в 25 държави в целия свят. С това се занимават над 600 инвестиционни професионалисти. И трите фонда притежават рейтинг пет звезди 5* от Morning star, с което могат да се похвалят едва 10% от всички инвестиционни фондове по света. Morning star е агенцията, която оценява представянето на фондовете по целия свят.

Ресурсът, с който разполага Алианц Глобъл Инвесторс позволява наистина активно управление на средствата, по начин, осигуряващ максимална доходност за клиента. Друг плюс е това, че във всеки момент клиентите ни имат достъп до парите си въпреки, че те са инвестирани. Срещу полицата може да се вземе и заем от застрахователя. Може да се направи и частичен откуп, ако клиентът има желание трайно да изтегли част от парите си. Разбира се има възможност и за довнасяне във всеки едни момент, в който клиентът разполага с допълнителен ресурс и желае да го инвестира.

Във всеки един момент клиентите ни знаят, каква част от премията отива в личната им инвестиционна сметка и каква част отива за разходи за обслужване на полицата и за рискови покрития.

Новите полици заменят изцяло старите животозастраховки със спестовен елемент, които фирмата Ви предлагаше. Кое е новото?

– Светът се развива, финансовите услуги и пазари също. И ние следваме световните тенденции и посоки. Нашата цел е да дадем на българските потребители достъп до застрахователни продукти, обвързани с финансови инструменти на световно ниво, които им осигуряват възможност техните пари да работят за тях ефективно и да акумулират приходи, а не да се обезценяват.

Ние например сме единственият застраховател на българския пазар, който дава възможност на клиентите си да си направят ДНК тест за установяване на хранителна толерантност. За целта се взима се проба от слюнка, която се изпраща по куриер в словенската лаборатория Geneplanet. Клиентът получава детайлна информация какво е генетичното му предразположение да усвоява различни храни и за склонността му да бъде зависим от алкохол и от никотин. На база на тази информация може да си осигури по-високо качество на живот и добро здраве.

По-добро инвестиционно поле ли са международните капиталови пазари в сравнение с нашия? 

– Нашите фондове са подготвени само за институционални инвеститори, които имат възможност да инвестират значителни средства, от което идва и икономията на мащаба. Физически лица обикновено нямат достъп до тези фондове.

Всичките ни инвестиции са на международните пазари. Акциите, в които инвестират трите фонда са на световни компании, които фонд-мениджърите избират, а облигациите са на активи на държави от еврозоната. Структурата се променя непрекъснато в зависимост от това как се представят дадените инструменти. Няма ограничения, в какво да се инвестира. Не случайно обаче, реализираната доходност е толкова висока.

Как се определя рисковия профил на инвестициите и има ли застрахованият възможността активно да се намесва при подбора на инструментите? Предлага ли му се например избор на пакет или това става по друг начин?

– Рисковият профил на инвестицията зависи от това, какво е съотношението между акции и облигации. Акциите дават възможност за много по-висока доходност, но се преценяват като по-рискови.

Най-консервативният фонд е Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. При него 15% от сумата се инвестира в акции.

Балансираният фонд Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 дава възможност инвестицията да бъде разпределена 50 на 50 в акции и в облигации. А при най-рисковият вариант – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, едва 25% се влагат в облигации.

Практиката ни показва, че българинът като цяло е малко по-агресивен при инвестициите си.  

Има ли вариант човек да промени типа на инвестицията си след като договорът му вече е подписан?

– При предоговаряне цялата инвестиция се премества от един фонд в друг. Има възможност и за разделяне на  инвестицията. Например клиентът може да реши да инвестира една част от средствата си в по-рискови активи, а останалата да вложи в по-консервативни или по-балансирани.

Как „вербувате“ клиенти, при положение, че не можете да убедите да купят застраховката, защото законът забранява да обещавате доходност от инвестиционната част от полицата?

– Ние никога не даваме гаранции, а обясняваме какво е представянето на фондовете до момента. Ние българите сме много консервативни, защото сме живели в такава среда и най-сигурният инструмент за спестяване за нас са депозитите. Въпросът обаче е, каква е лихвата по тях и как тези пари работят за нас или генерираме загуби от тях?. За да не губят парите си хората би трябвало по-осъзнато да започнат да търсят различни финансови инструменти. Практиката е доказала, че ако един инвеститор държи парите си в продължение на 6-7 години в активно управляван консервативен фонд, той няма как да загуби, а само ще спечели. Забележете, наблягам на активно управлявани инвестиции от световни професионалисти. Същевременно консервативните фондове генерират много по-висока доходност от депозитите.

За инвеститорите е важно да знаят, че когато пазарите се понижават, те не трябва да се паникьосват и да бързат да теглят парите си. Напротив, ако имат свободен ресурс, трябва да инвестират, защото тогава доходите са по-високи. Купува се, когато пазарите са ниски.

Какви са сроковете на тези застраховки?

– Различни, в зависимост от възрастта на застрахованите лица – могат да стигнат и до 40 години.

Ако човек пропусне една или няколко вноски, до какви последствия води това?

– Такива ситуации настъпват – хората забравят, отишли са някъде на пътешествие или просто понякога нямат възможност да платят. Затова сме предвидили възможност полицата да остане активна и в сила с валидни застрахователни покрития дори ако премията не бъде платена два поредни месеца.

Какво се случва, ако застрахованият се разболее или почине?

– При детската полица застрахователят продължава да плаща вноските. Така при навършване на определената възраст детето ще получи сумата, която би се акумулирала и ако родителят е плащал. При останалите две застраховки има покритие при критични заболявания и ако човек бъде диагностициран с някое от тях, ние не само изплащаме обезщетението, което се дължи за него, но и влизаме в правата на застрахования и продължаваме да плащаме неговите вноски. По този начин бенефициентът ще получи стойността на личната си сметка, независимо от това, че платецът на премията е пострадал.

С какви темпове се развива животозастраховането във вашата компания през последните няколко години?

– Алианц България е пазарен лидер на българския животозастрахователен пазар от много години и е най-добре представящата се компания. Което се удостоверява и от наградата ни за 9-та поредна година за Животозастраховател на 2016 година. На Алианц България Живот се падат над 80% пазарен дял от инвестиционните застраховки, което показва, че имаме подходящите продукти, знаем как да обясняваме ползите им на клиентите си и те ги приемат много добре. Налагайки нови решения и предоставяйки им световни продукти се надявам да запазим лидерската си позиция на българския пазар.

Защо тези важни полици не са в полезрението на средния българин? Бедност, безотговорност, обърната пирамида на ценностите: „кола, имот, живот“?

– Защо мислите, че не са? Те са достъпни за масовия клиент, цените им започват от 2 лв. на ден. Животозастраховането е въпрос на осъзнаване на рисковете, свързани с нашият живот и работоспособност, които са наша отговорност, съчетано с предимствата и ползите на животозастрахователните продукти.

В развитите страни животозастраховането е нещо естествено. Всеки човек е наясно, че трябва да осигури себе си и семейството си в случай на неприятни събития. Затова и обхватът на животозастраховането е далеч по-голям от този на общото застраховане, докато в България е точно обратното.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст