Отпускат 5 млн. лв. за заетост на повече от 2500 безработни

Министерски съвет Бисер Петков

Близо 5 млн. лв. ще бъдат осигурени за заетост на повече от 2500 безработни. Това стана ясно, след като социалният министър Бисер Петков утвърди преразпределение на средствата за активна политика на пазара на труда.

Отпуснатите пари са неусвоени средства от бюджета на Националния план за действие по заетостта. Те ще се пренасочат към програми и мерки, по които ще се финансират работни места за 2575 безработни от уязвимите групи на пазара на труда. 

С 3 890 546 лв. ще се увеличат средствата за осигуряване на заетост на продължително безработни, както и на безработни до 24 години, над 50 години, с ниско образование или трайни увреждания. С допълнителния ресурс ще се осигури възможност за нова заетост на около 1900 души от изброените уязвими групи на пазара на труда.

Близо 1 млн. лв. ще се пренасочат към осигуряване на нова заетост за 521 души в предпенсионна възраст, което ще им даде възможност да придобият необходимия стаж за пенсия. От тях 310 души ще бъдат включени в програма "Помощ за пенсиониране".

Над 74 000 лева ще се пренасочат към програма "Мелпомена" и към мерки за насърчаване на предприемачеството, стажуването и чиракуването. С тези средства ще се субсидира заетостта на 167 безработни.

Преразпределението на средствата е по предложение на Агенцията по заетостта след анализ на изпълнението на програмите и мерките от Националния план за действие по заетостта в периода януари – май 2017 г. Пренасочените средства ще могат да се използват от началото на август.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст