Промените в ЗППЦК са на санитарния минимум

Петко Вълков

Г-н Вълков, доколко навременни и належащи са предложените промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа?

– Част от промените действително са належащи и дори са закъснели. Става въпрос за тези от тях, които са свързани с намаляване на сроковете за разглеждане и произнасяне по проспекти от страна на Комисията за финансов надзор.

Съобразени ли са измененията с натрупаната практика и предложенията на бизнеса?

– Мисля, че промените са по-скоро на санитарния минимум. Те не са достатъчните, които ще дадат тласък на развитие на капиталовия пазар. Мисля, че много повече промени биха могли да се приемат. Още повече че през годините бизнесът е предоставял голям брой предложения за изменения и допълнения в цялостното законодателство, засягащо проблемите на капиталовия пазар, а не само Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

А доколко предложенията са приложими?

– Очевидно е, че новата възможност за изплащане на дивиденти на шест месеца няма да реши проблемите на капиталовия пазар, но това все пак също е една малка стъпка в правилната посока. Нека видим дали новите разпоредби ще бъдат началото на законодателни инициативи, свързани с капиталовия пазар, или пък ще се окажат завършек на промените, инициирани още през мандата на предходния парламент.

Ще има ли практически ефект от допълненията в закона? Кой например се плаши от отписване от публичния регистър?

– Очаквам най-голям ефект да има скъсяването на сроковете за реакция от КФН, както и въвеждането на изключения за публикуване на проспекти при малки емисии ценни книжа.

Това ли са промените, необходими за развитие на стабилен капиталов пазар в страната? Ще се преодолеят ли с тях проблемите в практиката по прилагането на закона.

– Определено това не са промените, а просто една стъпка в правилната посока. За да се развива капиталовият пазар, са необходими не само изменения и допълнения в ЗППЦК, а обща концепция в законодателната политика. Така например през годините сме ставали свидетели на приемане на закони, които не са пряко свързани с капиталовия пазар, но въпреки това оказват съществено влияние върху неговото развитие, както промените преди години в Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Кодекса за социално осигуряване, Закона за тютюна и тютюневите изделия (т.нар. поправка "Юрий Гагарин-БТ") и други.

Какво друго може да се промени, изглади или добави в закона според Вас?

– Има редица предложения, които нееднократно са били изпращани през последните години на държавните институции. Така например по отношение на корпоративните облигации има още какво да се направи, за да се гарантират по-добре интересите на инвеститорите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст