ВСС отказа да увеличи щата на две съдилища

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложение на Георги Ушев – председател на Специализирания наказателен съд, за увеличаване на щатната численост на съда със 7 нови длъжности „съдия“.

Не бе уважено и предложение на Петина Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Нови пазар, за увеличаване на щата за магистрати с една длъжност „съдия“.

Колегията взе предвид становища на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, според които към момента не е налице обоснована необходимост за увеличаване на щатната численост на длъжностите „съдия“ в двата съда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст