ВСС погна с дисциплинарни производства съдии с провинения

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт с 9 гласа „за“ дисциплинарно производство срещу Иванка Петкова Болгурова – съдия в Софийски районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Даниела Костова, Милка Итова и Калин Калпакчиев.

За председател на състава и докладчик по делото на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е определена Милка Итова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, във връзка с констатирани от Инспектората към ВСС с Акт за резултати от извършена проверка в СРС допуснати от съдия Болгурова системни процесуални нарушения.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт с 10 гласа „за“ дисциплинарно производство срещу Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Милка Итова, Калин Калпакчиев и Димитър Узунов.

За председател на състава и докладчик по делото на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е определен Калин Калпакчиев.

Предложение за образуване на дисциплинарното производство е внесено от Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, въз основа на  Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в Софийски районен съд, с посочени системни процесуални нарушения в работата на съдия Шушков.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт с 8 гласа „за“ дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иванка Григорова Митева – съдия в Софийски районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Камен Иванов, Мария Кузманова и Каролина Неделчева.

За председател на състава и докладчик е определен Камен Иванов.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, във връзка с установени с Акт на Инспектората към ВСС системни процесуални нарушения в работата на съдия Иванка Митева.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт с  9 гласа „за“ дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Соня Найденова, Светла Петкова и Даниела Костова.

За председател на състава и докладчик е определена Соня Найденова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, във връзка с установени с Акт на Инспектората към ВСС системни процесуални нарушения в работата на съдия Йорданка Ваклева.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт с 8 гласа „за“ дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Галя Георгиева, Юлия Ковачева и Галина Карагьозова.

За председател на състава и докладчик е определена Галя Георгиева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд, във връзка с установени с Акт на Инспектората към ВСС системни процесуални нарушения в работата на съдия Емилиян Лаков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст