България, Естония и Австрия подписаха декларация за равенство на половете

Парламент Бисер Петков мин. на соц. политика

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост и социална политика в Талин, Естония, вчера. Основна тема на форума бяха политиките за равенство между половете и подобряване на баланса между професионалния и личния живот на работещите.

В изказванията си в дискусиите министър Петков отбеляза, че българското трудово законодателство регламентира редица възможности за съчетаване на професионалните и семейните задължения и споделяне на отговорността между мъжете и жените при полагане на грижи за техните семейства. Като добри примери той посочи различните видове отпуски и обезщетения за майчинство, бащинство и гледане на болен член на семейството, признаването на тези периоди за осигурителен стаж, възможностите за гъвкаво работно време.

Министър Петков представи и последните промени в българското трудово и осигурително законодателство, с които се разшири кръгът на лицата, които могат да ползват отпуски и обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете. Законодателството се стреми да предоставя все повече права на лицата, които реално полагат грижи за децата, каза той.

Министърът  подчерта, че въвеждането на гъвкава организация на работното време е доказан метод за съчетаване на семейния с професионалния живот. Сключването на договори за дистанционна и надомна работа могат да са особено ефективни в тази връзка. При всяка форма на гъвкаво трудово правоотношение и определяне на различен режим на работа трябва да се осигурява защита на правата на работниците и служителите и по-специално, да се отчита нуждата от получаване на редовен и достоен доход, каза министър Петков.

На форума беше подписана съвместна декларация на председателското трио Естония – България – Австрия за равенство на половете. Документът поставя акцент върху значимостта на проблема за намирането на правни и политически механизми за гарантиране на равнопоставеното участие на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот.

Декларацията включва приоритетите и ангажиментите на трите държави в тази област по време на техните председателства на Съвета на ЕС в периода юли 2017 – декември 2018 година. Министър Петков изрази принципната подкрепа на България към действията за създаване на условия за равни възможности на гражданите на Европа. Темата за равнопоставеността на жените и мъжете е от изключително значение в контекста на общия ни стремеж за модернизиране на европейския социален модел и за постигане на целите на Стратегията "Европа 2020". Реализирането на правото на труд, осигуряването на равен достъп до заетост и овластяването на жените са сред приоритетите на България в променящия се свят на заетостта, каза министър Петков

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст