Дисциплинарки на съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на ВСС със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ потвърди наложеното със заповед на Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд, на Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“. Той е санкциониран за допуснато нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 2, предложение 2 и т. 3, предложение 2 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и 1 глас „против“ прие за сведение заповед на Тинка Косева – административен ръководител – председател на Административен съд – Варна, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова – Даскалова – съдия в същия съд. Тя е санкционирана за допуснати нарушения по организацията на работата и неизготвяне на съдебните актове по 13 административни дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ прие за сведение заповед на Стефан Милев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бисерка Василева Памукова – съдия в същия съд. Тя е санкционирана за допуснати нарушения по организацията на работа по частно наказателно дело.

По предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за наказателните производства срещу съдии към 30 юни 2017 г. Тя съдържа информация за 15 наказателни дела, досъдебни производства и прокурорски преписки, образувани срещу 10 съдии.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“ потвърди наложеното със заповед на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд. Санкцията е наложена за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ за действия, които неоправдано забавят наказателно производство.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *