Близо 500 работодатели заявиха работни места за уязвими групи

Агенция по заетостта

Близо 500 работодатели заявиха работни места по новите мерки от Закона за насърчаване на заетостта, стимулиращи наемането на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Агенцията по заетостта и териториалните й поделения проведоха мащабна информационна и медийна кампания за набирането на заявки в периода 13 – 21 юли.

В рамките на определените 7 работни дни работодателите заявиха 970 работни места. На тях ще бъдат наети  хора с престой над 6 месеца в бюрото по труда, младежи до 24 години, безработни с основно и по-ниско образование или над 50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет.

Общо 184 фирми и организации заявиха готовност да наемат над 240 безработни с трайни увреждания. Държавата ще ги подкрепи по реда на чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ, като поеме 75% от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца.

Над 60% от заявените работни места и по двете мерки са в областта на селското стопанство. Следват ги работните места в търговията, строителството, преработваща промишленост и хотелиерството и ресторантьорството.

Най-много работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда са разкрили работодатели в бюрата по труда в Попово /53 работни места, от които 15 за лица с увреждания/, Ямбол /50, 8 за лица с увреждания/, Разлог и Гоце Делчев /по 49/, Перник, Каолиново, Враца, Омуртаг, Казанлък, Русе /около 30/ и др.

През месец септември предстои да се проведе втора процедура за прием на заявки и работодателите отново ще могат да кандидатстват за преференции в рамките на свободните средства, с които тогава ще разполага съответното бюро по труда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст