Съдийската колегия на ВСС обедини производствата по две дисциплинарни дела срещу Методи Шушков – съдия в СРС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 29/2017 г. и по дисциплинарно дело № 39/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 29/2017 г.

Дисциплинарно дело № 29/2017 г. по описа на ВСС е образувано с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 29/18.07.2017 г., на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ по предложение на председателя на Софийски градски съд.

Двете производства са висящи и са образувани въз основа на данните от Акт за извършена проверка в СРС, изготвен съгласно заповед на главния инспектор при Инспектората към ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст