Депутатите прецизираха правилата за европарите

Парламент гласуване

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, внесени от депутатите от ГЕРБ Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова. Гласуваха 171 депутати, от които 110 бяха "за", 6 – "против", а 55 се въздържаха.

Характерът на измененията е правно-технически и цели прецизиране на текстове и процедури, обясни в пленарна зала Ивелина Василева.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че практиката по прилагане на закона е показала, че има нужда от промени с цел отстраняване на риска от разнопосочен подход в отделни процеси при управлението на средства от европейските фондове. С промените се въвежда унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от еврофондовете да бъдат приложими и към втория компонент от публичния принос – националното съфинансиране.

Прецизирани са текстове, свързани с финансовото управление и контрол, като се гарантира постигането на по-добра финансова дисциплина и максимална защита на публичния принос чрез регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ, съответно в случаите, при които е налице съмнение за нередност и в случаите, при които се извършва финансова корекция при вече установена нередност.

С промените се дава възможност на управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите трябва да представят съответните доказателства при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. В сегашната редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни. Във връзка с това предложението охранява и интереса на бенефициента. Според вносителите практиката на управляващите органи е показала, че често са налице обективни причини, поради които бенефициентът не е в състояние да осигури необходимите документи в 10-дневен срок. Това обстоятелство може да бъде причина за отказ на безвъзмездната финансова помощ на това формално основание.

Друга промяна е свързана с определяне на отделен размер на съдебна такса при оспорване на решението за прекратяване на производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на етап административно съответствие и допустимост.

От БСП заявиха, че ще се въздържат при гласуването на промените, тъй като имало спорни текстове и разминавания. От левицата възразиха срещу замяната на 10-дневния срок с "разумен". Тодор Байчев заяви, че "разумен срок" е субективно понятие. Няма състезание, при което правилата да не са известни предварително, коментира той.

Има богата практика в българското и европейско законодателство по отношение на прилагането на "разумен срок", който е в зависимост от обстоятелствата, посочи Димитър Лазаров от ГЕРБ. Ивелина Василева от ГЕРБ допълни, че промяната в определението за срока е в полза на бенефициентите и не означавал произвол на управляващия орган.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст