Направена е пълна инвентаризация на IT системите и регистрите в сектор „Правосъдие“

зам. министър правосъдие

За първи път у нас е направена цялостна инвентаризация на информационната инфраструктура на общо 386 институции в сектор „Правосъдие“. Проверена е степента на пригодност и възможността за свързване на електронните системите и регистри помежду им. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов днес на заключителна пресконференция по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“.

Проектът е реализиран по Оперативна програма “Добро управление” от Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет (ВСС). На събитието присъстваха още заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова и членът на ВСС Незабравка Стоева. Сред ревизираните автоматизирани информационни системи са тези, обслужващи ВСС и общо 155 съдилища в страната, както и общо 22 регистри, ключови за гражданския и търговски оборот, като регистър БУЛСТАТ, Имотен и Търговски регистър, Централен регистър за особените залози и т.н.

„Всяка от изготвените препоръки, вследствие на този одит за модернизиране на техниката, софтуери, хардуери, за редизайн на съществуващи или създаване на нови регистри, автоматизирани информационни системи и бази данни, е от изключителна полза за бъдещето обединяване на системите“, заяви зам.-министър Стоянов.

По думите на Николай Минев, ръководител на проекта, обобщеният анализ показва, че голям процент от IT ресурсите в сектор „Правосъдие“ са морално остарели и придобити преди 2015 г, а 30% от тях са извън поддръжка на производителя. Целта на обобщените данни и изготвените препоръки са ключови в процеса към въвеждане на електронното правосъдие, осъществяване на връзка между регистрите, премахване на удостоверителните услуги на хартия и ефективност на дейността на администрацията.

В навечерието сме на предстоящото Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз. Известно е, че темата „Електронно правосъдие и по-конкретно „Наказателно правосъдие в киберпространството – електронни доказателства“ е сред приоритетите на България в сектор „Правосъдие“.

„Очаквам резултатите от този проект да спомогнат в процеса на обмяна на опит по време на планираната конференция в София на 14 май 2018 г. по темата електронно правосъдие, обмен и директен достъп до електронни доказателства и електронно връчване на документи по граждански дела, на която ще участват представители на различните институции на ЕС, специалисти по електронни системи от държавите-членки и практици“, каза в заключение зам-министър Стоянов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст