ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БФБ прие вторичната търговия с ДЦК

Финансов дневник

Една 20-годишна мечта вече е осъществена. От 1 ноември Министерството на финансите пусна за вторична търговия български държавни ценни книжа (ДЦК). Те ще се предлагат на регулиран пазар на "БФБ-София". Става въпрос за двадесет емисии на обща стойност 5.5 млрд. лева. А това е най-голямото IPO, което ще бъде осъществено  на фондовата борса. То стана факт в резултат на съвместните усилия на фондовата борса, "Централен  депозитар" АД, Министерството на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София".

"Удовлетворени сме, че с добавянето на държавни ценни книжа (ДЦК) увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на борсата. Така тя става още по-атрактивна за инвеститорите – цел, за която ще продължим активно да работим и занапред", каза Васил Големански.

Досега в търговията с държавни облигации участваха предимно институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове, застрахователни дружества и гаранционни фондове. Те ги купуваха на аукционите, организирани от Министерството на финансите, а впоследствие  при нужда от ликвидност ги тъъргуваха помежду си на вторичния междубанков пазар.

Сега това ще се случва на регулирания пазар на БФБ. Там печалбата от сделките е необлагаема, а борсата ще очертае реална пазарна цена за тези ценни книжа. Заедно с това лесен достъп до тях ще имат както институционалните, така и малките индивидуални инвеститори.

За първи път на фондовата борса се събраха представители на три от най-важните институции на финансовия пазар у нас: Нина Стоянова – подуправител на БНБ; Маринела Петрова – заместник-министър на финансите;  Бойко Атанасов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", както и Асен Ягодин – председател на съвета на директорите на борсата; Васил Големански – изпълнителен директор на борсата, и представители на компании – членове на борсата.

Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България, приета през миналата година. "Вторичната търговия с български ДЦК е вече факт", коментира Асен Ягодин, председател на съвета на директорите на фондовата борса. "Най-логично е да се очаква стесняване на спредовете, при които се търгува държавният дълг. Смятаме, че това би привлякло още повече играчи – не само местни, а и чужди на фондовия пазар. И не на последно място – това вдига имиджа на капиталовия пазар."
Министерството на финансите очаква  със старта на вторичния пазар за ДЦК да се повишат прозрачността, достъпността и справедливостта при определяне на цената на ДЦК, отбеляза пък заместник-министърът на финансите Маринела Петрова.

В момента на вътрешния пазар се търгуват 26 емисии на държавни ценни книжа, съобщиха от БНБ. Размерът на емитирания дълг е малко над 6.3 млрд. лева. Банките държат 65% от тези книжа, които са на стойност 4.168 млрд. лева. Други 25% от държавния дълг е в портфейлите на застрахователните компании и пенсионните фондове. Небанкови финансови институции, фирми и граждани са си купили 8% от книжата, а дял от около 2% държат и чуждестранни инвеститори. Той  се оценява на 112.3 млн. лева.

На "БФБ-София" няма да се търгуват държавни ценни книжа, които са емитирани на външните пазари. Общият обем на поетия дълг по тях в момента е 14.8 млрд. лева. 

 

КАРЕ

За изграждане на стабилен пазар на ДЦК и повишаване на интереса към него "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД освобождават от такси за търговия с тези финансови инструменти своите членове, ако съответно и те не таксуват клиентите си.
За всички останали борсови членове ще бъде начислявана такса в размер на 0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 2 лв. (без ДДС) за всеки търговски ден.
Тринадесет инвестиционни посредници и банки вече откликнаха на новата инициатива.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст