ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министерствата отчитат подобрение на работата си

Министерски съвет Ивайло Московски

През месец август министерствата и агенциите идентифицираха общо 605 услуги и регулаторни режима, които могат да бъдат оптимизирани. Към 31 октомври 28% от предложените от министерствата мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса са изпълнени, 37% са в процес на изпълнение. За реализирането на 35% от мерките се налага по-продължителна работа в търсене на подходящата нормативна формула.

Това са резултатите от на вицепремиера Томислав Дончев за напредъка по ангажиментите на министерствата, свързани с предложените от тях мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Тези данни бяха представени на правителственото заседание днес. 

На администрациите е даден срок до 15 януари 2018 г. да представят на Томислав Дончев обобщен доклад за изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на административната и регулаторната тежест.

През юни премиерът Бойко Борисов обеща предприемане на нормативни и други промени за намаляване на административния натиск върху хората и бизнеса.  Той свика днес работно съвещание с представители на местната власт, държавните институции и браншови организации за обсъждане на мерките.  Тогава беше представена фрапираща статистика: 26 милиона човекочаса се губят на година у нас за вадене на удостоверения, а дългото чакане по опашки създава усещане и за тревожност, за корупция и напрежение в обществото. 

На 18 октомври без никакви дебати депутатите приеха на първо четене в пленарна зала промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  Корекциите, предложени от Министерски съвет, предвиждат редица удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията в България, да започнат да се събират по служебен път. С промени в преходните и заключителни разпоредби на ДОПК се правят и поправки в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството и други. С текстовете също се въвеждат административни облекчения за бизнеса.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст