ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Лидия Чобанова от длъжността „съдия“ поради пенсиониране

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Лидия Петкова Чобанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Янко Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. Той се мотивира с дългогодишния ѝ юридически стаж – 42 години, като 25 години от тях са в Районен съд – Велико Търново, Окръжен съд –Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново. Посочват се отличното ѝ познаване на гражданската и търговската материя, нейният професионализъм, задълбоченост, обективност и прецизно обосноваване на съдебните актове. Като заместник-административен ръководител и заместник-председател на съда и ръководител на Гражданското и Търговското отделение в него, е доказала възможностите си за разпределяне на работата и организационните си умения.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи Лидия Чобанова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“, считано от 01.12.2017 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст