АС – Плевен се включи за втора поредна година в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Оотворени съдилища и прокуратури“

съд плевен

Административен съд – Плевен и Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен се споразумяха да си сътрудничат за втора поредна година при изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 г.

Образователната програма се реализира въз основа на сключено Споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет на Република България и Министерство на образованието и науката. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори по тази Образователна програма.

В рамките на реализирането на програмата Председателя на Административен съд – Плевен г-жа Полина Богданова – Кучева планира да изнесе 5 лекции пред ученици от два ХІ-ти класа на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен през учебната 2017/2018 г. Темите на лекциите са свързани с характеристиката на съдебната система, Конституцията на Република България и преглед на основните права и задължения на гражданите, професията съдия и запознаване със статута на магистратите, какво представлява административното правосъдие и правата ни като граждани на Европейския съюз. В образователната програма се предвижда и посещение на място в Административен съд – Плевен на учениците от ДФСГ „Интелект“ гр. Плевен, за запознаване с дейността му и наблюдение на реален съдебен процес.

Провеждането за втора поредна година на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” от страна на Административен съд – Плевен има за цел повишаване информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България и в частност на административното правосъдие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст