ВАС насрочи дело по касационната жалба на Общински съвет – Луковит против решение по а.д. на АС – Ловеч

вас

По подадената от Общински съвет Луковит касационна жалба против Решение № 115 от 15.08.2017 г., постановено по адм. дело № 120/2017 г. на Административен съд – Ловеч, във Върховния административен съд е образувано адм. дело № 11140 по описа му за 2017 г. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.11.2018 г. от 14:00 ч.

С обжалваното решение тричленен състав на АдмС – Ловеч отмени като незаконосъобразни чл. 15, ал. 1, чл. 43, ал. 2, чл. 49, ал. 4, чл. 50, ал. 2 в частта относно думата „безсрочно”, чл. 51, чл. 56 и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Луковит.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст