КЗК санкционира „Масис трейд“ ЕООД за нелоялна конкуренция

кзк

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 3 от ЗЗК от страна на „Масис трейд“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 8% от приходите от продажби на стоки на дружеството за финансовата 2017 г., равняваща се на 6 226 лв.

Производството е образувано по инициатива на КЗК (самосезиране) във връзка с проведена промоционална томбола, организирана от „Масис трейд“ ЕООД в периода от 04.02.2017 г. до 31.08.2017 г. под надслов „Вземи тениска и спечели кемпер MASIS MSC“. Организаторът обещава да даде като награда кемпер с определена от дружеството стойност 46 000 лв.

При проучването Комисията установи, че проведената от „Масис трейд“ ЕООД промоционална томбола с обещана награда кемпер на стойност 46 000 лв. надвишава значително цената на продавания продукт „Масис тениска“. При провеждане на промоционалната томбола дружеството променя продължителността на периода два пъти, като по този начин отлага във времето тегленето на печеливш и връчване на обещаната награда.

Законът за защита на конкуренцията забранява действия, които използват непазарни елементи в процеса на вземане на решение от потребителя дали да закупи дадена стока или не, тъй като измества неговото внимание от реалните характеристики на продукта като качество и цена. Потребителят насочва вниманието си повече към възможността чрез участието в играта да получи нещо, за което няма да заплати действителната пазарна цена, а друга, по-ниска. Вследствие на подобно поведение се увреждат интересите на конкурентите, поради което тези способи за привличане на клиенти са недопустими и представляват нарушение на ЗЗК.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства по случая.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст