ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ролята на правото в съвременната икономическа практика обсъдиха студенти

Икономически университет - Варна

За поредна година катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна организира Студентска научна конференция. Темата на форума, който се провежда днес, е "Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика", сочи БНР.

Студентската конференция е разделена на четири модула, които съответстват на специалните дисциплини, изучавани от студентите през зимния семестър на тази учебна година: Трудово и осигурително право, Търговско право, Вещно право и Публично право. Докладите и презентациите на участниците ще бъдат оценени от специално формирана комисия, състояща се от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от състава на катедра „Правни науки”, както и от представители на практиката.

Правилата на форума предвиждат класираният на 1-во място в съответното тематично направление студент да получи отлична оценка и да се освобди от явяване на изпит.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст