Други решения на Пленума на ВСС

ВСС

Пленумът възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да упълномощи изпълнителите по обществени поръчки да изискват и получават необходимата  техническа документация във връзка с подписани от ВСС договори за основен ремонт и преустройството на съдебните сгради в гр. София, бул. Драган Цанков №6“, в гр. Бяла и в гр. Варна.

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. Промените предвиждат подаване на заявление вместо молба за отпускане на еднократна помощ, придружена с разходо-оправдателни документи, епикризи, болнични листове, акт за смърт и декларация за изплатено или отказано обезщетение от застраховател. Заявлението се подава от магистрата, съдебния служител или член от неговото семейство, в случаите, когато лицето не може да я подаде лично.

Проектът на Правилата e изпратен за обсъждане и одобрение от общите събрания на органите на съдебната власт, като от постъпилите от съдилищата общо 154 протокола е изразено становище по направените предложения за промени. Копия от 154 протоколи са постъпили от проведени общи събрания в Прокуратурата на Република  България.

Всички магистрати и съдебни служители от системата на ПРБ са приели проекта на Правилата и са направени предложения в тази посока.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст