Продължава изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по ОПДУ

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да продължи изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по процедура BG 05SFOP001-3.001фаза директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Пленумът на ВСС реши при изготвяне на техническото задание да бъдат съобразени с всички изисквания на националното право и европейското законодателство с цел осигуряване максимална степен на сигурност и защита на Единна информационна система на съдилищата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст