Оспорен е текст от наредба на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии

съд ловеч

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 19, ал. 2, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, в Административен съд – Ловеч е образувано адм. дело № 4/2018 г. по описа на съда.

Доводите на прокурора за незаконосъобразност на оспорения текст са, че същият противоречи на разпоредби на ЗМСМА, свързани с компетентността на председателя на общинския съвет и на кмета на общината. В протеста се поддържа, че съгласно законовата регламентация общинският бюджет се приема от общинския съвет, а изпълнението му се организира от кмета, като не се предвиждат правомощия на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст