ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Трезор

Европейската комисия предложи нови правила, чиято идея е да дадат повече гъвкавост на страните членки да определят ставките на ДДС и да създадат по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия. Предложените нови правила ще даде на страните повече гъвкавост. Освен стандартната минимална ставка на ДДС, която е 15%, според новите правила държавите членки ще могат вече да предвидят две отделни ставки с размер между 5 и 15%, една ставка с размер между 0 и 5% и ставка от 0% за стоки, освободени от ДДС (или т.нар. „нулева ставка“).
 

 

Европейската централна банка има „пропуски“ в процедурите за идентифициране и подкрепа на банки в кризисно положение, заявиха одиторите на Европейския съюз във вторник, хвърляйки съмнения върху надзора на ЕЦБ над основните банки в еврозоната. След глобалната финансова криза от 2007-2008 г. ЕЦБ добави към функциите си по паричната политика задачата да надзирава водещите банки в 19-те страни от еврозоната. В момента надзорът ѝ е върху 120 кредитора, които държат над 80% от банковите активи на блока.

 

С лихвоточки ще се плащат данъци към държавата и общините. Това предвиждат приети на първо четене промени в Закона за жилищноспестовните влогове. В законопроекта се предвижда от бюджета на държавата да се дават минимум 20 млн. лева за изплащането на лихвоточки. Вносителите на законопроекта предлагат още те да могат да се наследяват и да отпадне срокът за изплащане, докато не са изпълнени всички притенции. Сега срокът е 31 декември 2019 година.

 

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд "Общо заболяване и майчинство". Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд "Общо заболяване и майчинство", могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО.

 

Брутоприходите в общото застраховане към края на ноември 2017 г. достигат 1. 6 млрд. лв. 70,4% от тях идват от автомобилните застраховки, като по задължителната "Гражданска отговорност" са продадени полици за 606.8 млн. лв., а по доброволното автокаско – за 516. 5 млн. лв. По застраховка "Пожар и природни бедствия" компаниите са продали полици за 240. 6 млн. лева.

 

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,24 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2015 г. до 29.12.2017 г. Най-висока доходност за последния 24-месечен период  на годишна база е постигнал универсалният фонд на ПОК "Съгласие" – 6,52%, следван от този на "ДСК-Родина" – 6,19%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст