Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на електроенергийния пазар в страната

кзк

Във връзка с появилите се съобщения и изказвания през последните дни относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар по отношение на стопанските потребители и изразените съмнения за синхронизираното им  увеличение  от лицензираните търговци на електроенергия, Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния пазар. С оглед социално икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани със свободната търговия на ел. енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК.

Както е известно, КЗК има опит в проучването и анализа на електроенергийния пазар и в дългогодишната си практика е разглеждала множество аспекти от производството и търговия с ел. енергия вкл. достъпа до преносните мрежи, доставката и снабдяването с електроенергия по регулирани и свободно договорени цени, балансирането на ел. енергия, процеса на преминаване към  свободно договорени цени и др.

Накратко можем да припомним, че през юли 2013 г. Комисията е извършила секторен анализ на пазара на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в страната за периода за периода 2006 – 2012 г., приет с Решение № 800 от 03.07.2013 г. В резултат на заключенията в секторният анализ, Комисията е образувала производство за установяване на нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК, и е информирала компетентните държавни органи за необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора. В тази връзка Комисията установи и наличие на злоупотреба с господстващо положение от страна на снабдителни и разпределителни предприятия на българския енергиен пазар и. наложи санкции в размер на приблизително 6 млн. лв. за извършени нарушения изразяващи се в дискриминиране на лицензираните търговци на ток и ограничаване на търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Обществената значимост на този сектор изисква извършването на ново широкоспектърно проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от  идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на дадените й от Закона правомощия КЗК следва да събере и анализира необходимата за проучването актуална информация, като за целта използва всички нужни способи, включително и да установи контакт с компетентните държавни органи, съответните браншови организации, както и със сдружения на търговци и потребители.

Комисията призовава обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст