ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Определиха поименен състав на членовете на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – Гражданска и Наказателна колегии

ВСС

Съдийската колегия на ВСС одобри поименния списък на хабилитираните преподаватели по гражданско и наказателно право за участие в конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс, за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска и Наказателна колегии.

Съдийската колегия избра списък на  представителите на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, включващ всички членове на КАК от съответната материя със статут на действащи съдии за участие в конкурсната комисия.

На основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. допълни чрез жребий с член на КАК – СК и с хабилитиран преподавател по гражданско право от поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска колегия, както следва:

Редовни членове: Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС, представител на КАК – СК, определена чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. и проф. Методи Марков Марков – НБУ, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.;

Резервни членове: Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, представител на КАК – СК, определена чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. и доц. д-р Тодор Коларов – НБУ, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

Съдийската колегия обяви поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска колегия:

Редовни членове: Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС, представител на КАК – СК, определена чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Драгомир Йорданов Драгнев – определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС, Майя Петрова Русева – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС, Маргарита Костадинова Георгиева-Димова – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС

и проф. Методи Марков Марков – НБУ, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.;

Резервни членове: Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, представител на КАК – СК, определена чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Илияна Боева Папазова-Маркова – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС и доц. д-р Тодор Коларов – НБУ, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., допълни чрез жребий с член на КАК – СК и с хабилитиран преподавател по наказателно право от поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, както следва:

Редовни членове: Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник, представител на КАК – СК, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. и доц. д-р Бойко Илиев Рашков – УНСС, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.;

Резервни членове: Иван Димитров Стойчев – съдия в Апелативен съд – София, представител на КАК – СК, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. и проф. д-р Иван Захариев Сълов – ВСУ, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

Съдийската колегия обяви поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Наказателна колегия:

Редовни членове: Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник, представител на КАК – СК, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Лада Любомирова Паунова – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС, Мина Иванова Топузова – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС, Капка Василева Костова – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС и доц. д-р Бойко Илиев Рашков – УНСС, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.;

Резервни членове: Иван Димитров Стойчев – съдия в Апелативен съд – София, представител на КАК – СК, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Жанин Любенова Начева – определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, от Пленума на ВКС и проф. д-р Иван Захариев Сълов – ВСУ, хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

Съдийската колегия на ВСС възложи на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС да даде предложения за изменение на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, в частта за структуриране състава на Комисията по атестирането и конкурсите, и статута на нейните членове, след като се съобрази с предложенията, дадени от КАК и органите на съдебната власт, до края на месец февруари 2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст