ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Не удължиха срока на командироването на Петя Пешева–Манолова като командирован национален експерт в ОЛАФ

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не удължи срока на командироването на Петя Пешева–Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите на Европейската комисия, за периода 16.04.2018 г. – 15.04.2020 г.

Петя Манолова е командирована с решение ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г. за срок от две години, като с решение на ВСС по протокол № 14/17.03.2016 г., срокът на командироването е удължен с още две години. Манолова е упражнявала фактически длъжността „прокурор“ четири години до командироването ѝ като национален експерт и е била младши прокурор в СРП в периода от 14.03.3007 г. до 15.03.2010 г. и прокурор в СРП от 15.03.2010 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст