ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Три районни прокуратури в съдебния окръг на ОП – Силистра са сред 10-те най-натоварени във варненския апелативен район

районна прокуратура

Анализът на натовареността на прокурорите от районните прокуратури в Дулово, Тутракан и Силистра показва, че те са сред десетте най-натоварени районни прокуратури в района на Апелативната прокуратура във Варна. За увеличения обем на прокурорската работа окръжният прокурор на ОП – Силистра Теодор Желев приведе следните цифри: 13 379 броя срещу 12 622 през 2016 г., като над 96 процента са решените преписки. Работата на следователите от Окръжния следствен отдел към ОП – Силистра, се нарежда на второ място по натовареност на следователите в България. Средният брой на досъдебни производства на силистренски следовател през 2017 г. е бил 43,33, стана ясно още от годишния отчет за работата на Окръжната прокуратура в Силистра.

Анализът на данните за миналата година, съпоставен с предходни години, сочи, че отново водещото място заемат престъпленията против собствеността на гражданите. Все по-голям е и делът на икономическите престъпления и престъпленията, свързани с наркотици. Положителни резултати отчете окръжният прокурор Теодор Желев в данните за характерните за Силистренска област кражби на селскостопанска продукция. С конкретни планове и работа на структурните звена в ОД на МВР в Силистра тези посегателства през миналата година са намалели. От регистрираните 128 престъпления 106 са били разкрити.

Внесените в съда прокурорски актове през 2017 г. са 537 срещу 574 лица, от които 294 са били обвинителните актове, 125 споразуменията и 118 предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

От извършените престъпления по новообразувани досъдебни производства са пострадали 620 физически лица, от които непълнолетните са 51.

Към края на 2017 г. за района на Окръжната прокуратура в Силистра са издирват пет лица с влезли в сила ефективни присъди, които се укриват от изтърпяване на наказание лишаване от свобода. За част от тях има данни, че са напуснали страната и са с неустановено местоживеене. Всички лица са обявени за общодържавно издирване. За установените в държави – членки на Европейския съюз, лица са предприети мерки за издаването на ЕЗА.

На годишния отчет на Окръжната прокуратура в Силистра днес присъстваха заместник-главният прокурор Ася Петрова, членът на ВСС Огнян Дамянов, и.ф. административният ръководител на АП – Варна, Вилен Мичев и прокурорът и говорител на АП – Варна, Стефка Якимова.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст