20 000 лева глоба за прекомерен шум предвижда нов закон

Министерски съвет Владислав Горанов

Правителството пусна за обществено обсъждане промени в Закона за защита от шума в околната среда. Поправките очевидно са предложени от вицепремиера Валери Симеонов, който през миналата година обикаляше дискотеките по Черноморието, изземваше техника от диджеите и затваряше обекти заради прекомерен шум. 

В публикуваните текстове се предвиждат нови часове, в които не се допуска шум, в това число и за зареждане на търговски обекти. Децибели вече ще могат да се мерят не само в околната среда, но и в жилищни или обществени сгради. 

Централната власт предлага да се въведе задължение за озвучителната техника да бъде с монтиран коректор, който да не допуска възпроизводство на шум над определени с наредба на Министерския съвет нива. Освен това държавата вече ще може да конфискува имущество при нарушения на разпоредбите. Предвиждат се и по-солени глоби както за физическите, така и за юридическите лица. 

"Тихите" часове в денонощието се увеличават. Досега не бе допустимо създаване на шум в околната среда от 22.00 часа до 6.00 часа. Сега това време ще е от 23.00 часа до 8.00 часа. Забраната за шум в обедните часове ще важи за всички дни от седмицата. 

При нарушение, свързано с "тихите"  часове, обектът – нарушител ще преустановява дейността си за срок от 7 дни. При повторно нарушение в рамките на 1 година преустановяването на дейността ще е за 30 дни. Тези наказания ще могат да бъдат обжалвани в съда. Но това няма да спира действието им.

"С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя – физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението", гласи също така новият законопроект

Глобата за физическо лице, което произвежда шум над нормите или в "забранени" часове се повишава от 100 до 300 лв. на от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. За юриридически лица максималното наказание скача от между 200 до 2000 лв. на от 1500 до 5000 лв. Повторението ще се санкционира с глоба от 5 000 до 10 000 лв.

За нарушение на новите разпоредби за шум в определени часове или на открито на физическите лица ще се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци  – имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лв. при първо нарушение. Повторното нарушение ще води до санкции от 2000 до 6000 лв. за физически лица и от 10 000 до 20 000 лв. – за юридически лица, ако правителственият проектозакон бъде приет. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст