Други важни решения на Пленума на ВСС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 9/22.03.2018 г., като включи в състава на работната група за изработване на Наредба по параграф 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество главния секретар на Националния институт на правосъдието Светла Вълева.

В работната група участват представители на ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, ИВСС, НИП, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт и Националното сдружение на съдебните служители.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ, прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България. С измененията и допълненията се уеднаквяват изискванията за заемане на длъжността „главен секретар“ във ВСС, ИВСС, НИП, ВАС и ВКС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст