Приеха оценки на Каролина Неделчева и Димитър Узунов за дейността им във ВСС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценки на Каролина Неделчева Михайлова – съдия в Административен съд – София-област и на Димитър Костадинов Узунов съдия в Районен съд – Сандански, за участието им в дейността на колективния орган и изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.

Пленумът прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Каролина Неделчева и Димитър Узунов, крайни оценки за периода, в който са заемали длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст