Санкции за над 21 000 лв. наложи шуменската екоинспекция

РИОСВ-Бургас

Глоби и имуществени санкции за 21 500 лв. наложиха експертите на шуменската екоинспекция през март. Най-тежките наказания са за две дружества – по 7000 лв. Едното е приело отпадъци, без да притежава необходимите разрешителни или регистрационни документи, а другото дружество е санкционирано, че е предало отпадъци на фирма без разрешителни, сочи БНР.

Наложени са текущи месечни санкции за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия в размер на 437 лв. Събраните суми от екоинспекцията през март са 2613 лв., като 2090 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

През месеца са направени 107 проверки. Приоритет бяха дейностите по презареждане на пожарогасители преди предстоящия пожароопасен период в защитените територии изключителна държавна собственост: Природните резервати „Патлейна“, „Дервиша“, „Моминград“ и „Букака“. Извънредно е проверена защитената местност „Петка Балкан“ с представители на ТП ДГС „Търговище“ и РДГ – Шумен във връзка с писмо на МОСВ за нанесени значителни щети, вследствие на разразила се през 2017 г. буря.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст