Българското председателство направи преглед на постигнатото до момента в областта на вътрешните работи

МВр-ЕС

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер участва в министерска среща на Виенския процес и партньорите от Залцбургския форум, която се проведе във Виена на 12-13 април. Министрите обсъдиха темите за граничната сигурност, убежището, полицейското сътрудничество, борбата с тероризма и проявите на екстремизъм, както и възможностите за гарантиране на дигиталната сигурност.

В началото на срещата заместник-министър Бернер направи преглед на постигнатото до момента от Българското председателство по поставените приоритети в областта на вътрешните работи, в търсене на най-добрите, работещи и устойчиви решения за Съюза и за европейските граждани. Подчертана бе активната работа по изграждането на нова архитектура на европейските информационни системи, повишаването на ефективността на съществуващите формати и синергията между тях в областта на полицейското сътрудничество. Представена бе и инициативата на Председателството за по-ефективното проследяване и пресичане движенията на чуждестранни терористични бойци в борбата с тероризма.

В дискусията по линия на граничната сигурност, изведена като хоризонтален приоритет на Българското председателство, бе подчертана силната ангажираност  за продължаване на работата за постигане на консенсус между всички държави членки за изграждането на стабилна и ефективно функционираща европейска система за убежище, която да е устойчива на кризи. Изтъкнати бяха и  полаганите усилия за по-засилено използване на разширения мандат на Фронтекс, повишаването на сътрудничеството с третите страни и подготовката за прилагането на новите системи в областта на граничното управление.

Виенският процес е инициатива на Австрия за обединяване в диалог на няколко поредни трио председателства, насърчавайки формулирането на общи приоритети и гарантирането на приемственост и последователност в работата за постигане на работещи и устойчиви решения за сигурността на европейските граждани. Форматът обхваща всички председателства от втората половина на 2016 до втората половина на 2020 година.

Към момента Виенският процес се фокусира върху следните основни направления с хоризонт до 2025 година: създаване на устойчива система за убежище; премахване на средата за развитие на тероризма; укрепване на външните граници на ЕС; засилване на полицейското сътрудничество; гарантиране на дигиталната сигурност; насърчаване на европейските ценности (като лтидисциплинарна тема).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст