ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЕВР: Реформата във водния сектор ще е трудна

Иван Иванов КЕВР

Изминалата 2017 г. е втората година на важната реформа за водния сектор в България. Както всяка реформа, така и тази е съпътствана от важни и трудни решения. По тази причина КЕВР работи с тясно сътрудничество с регионалното министерство, професионални организации, ВиК операторите и потребителски организации. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на откриването на 15-ата среща на Общото събрание и на работните групи на Мрежата на водните регулатори (WAREG), която се провежда в София.

Домакин на проявата е КЕВР, която е сред основателите на Мрежата. Организацията, в която членуват водни регулатори от 25 държави и от 5 страни-наблюдатели, е създадена през април 2014 г. с основна мисия да бъде платформа за сътрудничество между регулаторите от водния сектор в Европа. Срещите на Общото събрание на WAREG се провеждат 4 пъти годишно в различни страни-членки. В двудневната среща в българската столица се очаква да вземат участие над 50 участници от 22 водни регулатора.

"Изграждането на необходимата инфраструктура във водния сектор на Европа е основната тема на Общото събрание и на работните групи на Мрежата на водните регулатори. На тази среща присъстват представителите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на Световната банка, както и на Европейската инвестиционна банка. Очаквам към разискванията да се присъединят и представители на Европейския център на работодателите и предприятията към Европейската комисия. На срещата са и представителите на Министерството на околната среща и водите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството", обяви Иванов преди срещата.

В края на април регионалният министър Николай Нанков обяви, че от следващата година се очаква да заработи ВиК фонд, чрез който да се финансират проекти в малки населени места без достъп до европейско финансиране.  Фондът ще бъде генериран от т.нар. „такса солидарност“. Тя ще бъде в размер на 8-10 ст./куб.м вода, като се очаква по този начин да бъдат генерирани между 50-55 млн. лв. на годишна база. Това няма да доведе до оскъпяване на заплащаната от потребителите такса, а ще се прави чрез отчисления. Преди да заработи фондът, обаче, трябва да бъдат направени изменения в Закона за водите и да бъде приет подготвяният в момента нов Закон за ВиК.

Министър Нанков обърна внимание, че европейските средства не трябва да са панацея, а разполагаемият ресурс по линия на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ трудно може да реши проблемите в отрасъла. Затова средствата в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през тази година са увеличени от 12 млн. лв. на 18 млн. лв. Увеличение се предвижда и в бюджета за следващата година.

    

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст