ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Атестираха петима прокурори и следователи и повишиха петима на място в по-горен ранг

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Димитър Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Кънчо Георгиев Кънев – прокурор в Районна прокуратура – Варна, и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Веселка Симеонова Маринова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив  и Евгения Иванова Запрянова-Бицина – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив и прие на основание, чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им.

Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Дарин Велчев Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ренгинар Хасанова Мусова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Йорданка Иванова Попова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Елена Костадинова Богданова –  прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Петя Колева Петкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, Милен Иванов Глушков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Нови пазар, считано от датата на вземане на решението.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка – Рени Цветанова Кирилова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 01.08.2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст