ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дисциплинарка срещу Стефи Гълъбова – следовател в Следствения отдел при СГП

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова и Георги Кузманов – членове и Пламен Найденов – председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗСВ – действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Срещу следовател Гълъбова вече е образувано дисциплинарно производство – дисциплинарно дело № 19 по описа на ВСС за 2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст