ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА?????????????????

 

 

Увеличение на капитала

 

30-07-2018Вътрешна информация

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
М+С Хидравлик АД уведомява, че на 26.07.2018 г. приключи процедурата по увеличаване на капитала по чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК:
– Общ брой записани акции: 390 000 бр. обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка;
– Сума, получена срещу записаните акции: 390 000 лв.;
– Размер на капитала след увеличението: 39 445 200 лв.;

……………..

БФБ обяви окончателния брой на правата в аукциона на ФНИБ

25.7.2018 Инвестор, В петък ще бъдат предложени 6 947 881 броя права, срещу които не са записани акции

Аукционът за продажба на правата от увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ ще се проведе на 27 юли 2018 г. (петък), съобщават от Българска фондова борса. 

Още по темата

Увеличението на ФНИБ вече е успешно, на аукцион отиват само 29% от правата*

ФНИБ АДСИЦ представи отчет над 2 седмици по-рано от обикновено

 

На аукциона ще бъдат предложени 6 947 881 броя права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 42, ал. 4 и 5 от Част IV от Правилника на БФБ АД аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ публичното предлагане на емисията акции.

Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИ…

Последна цена: 1.9 лв.

5BU/BREF

Актуално към 10:10/30.07.2018 г.

На аукцион отиват правата, чиито собственици не са проявили желание да упражнят право до крайния срок 20 юли 2018 г. По закон те ще бъдат продадени на аукцион, а собствениците им ще получат продажната цена, докато купувачите ще придобият право да запишат акции от фонда.

Общият брой на правата е 20,15 млн. броя, по едно за всяка сега съществуваща акция. Всяко право дава възможност за записването на една нова акция с емисионна цена 1,9 лв. Това е и текущата пазарна цена.

Крайният срок за плащане на заявените права е 13 август.

От началото на годината акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поевтиняват с 13,67% до средна цена от 1,93 лв. за брой. 

………

“Софарма имоти“ подаде заявление за допускане до търговия на емисията си права

17.7.2018 Инвестор, Набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат използвани за рефинансиране на инвестицията в „Софарма Бизнес Тауърс“

В Българска фондова борса е постъпило заявление за допускане до търговия на Основен пазар, Сегмент права, на емисията права на „Софарма имоти“ АДСИЦ, става ясно от съобщение на сайта на борсовия оператор.

Само преди седмица пък Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции на дружеството със специална инвестиционна цел.

Софарма имоти АДСИЦ

Последна цена: 6.4 лв.

6S6/SFI

Актуално към 13:13/27.07.2018 г.

Емисията на „Софарма имоти“ АДСИЦ е в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка. Те ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала от 20 103 965 лева до 20 953 965 лева чрез издаване на 850 000 броя нови акции.

За да бъде успешно увеличението на капитала, трябва да бъдат записани поне 425 хил. акции, става ясно от проспекта на „Софарма имоти“ АДСИЦ, който вече е достъпен през сайта на БФБ.

Набраните средства от емисията ще бъдат използвани за рефинансиране на направена инвестиция от дружеството – проект „Софарма Бизнес Тауърс“, чрез частично погасяване на привлечено дългово финансиране. Рефинансирането се предвижда с цел да се намали дълговата тежест върху „Софарма имоти” АДСИЦ, както и да се увеличи собственият капитал за сметка на задлъжнялостта.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е „София Интернешънъл Секюритиз” АД. Очаква се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е на или около 30.07.2018 г.

От началото на годината акциите на „Софарма имоти“ АДСИЦ поевтиняват с 1,55% до средна цена от 6,55 лв. за брой.

………..

 

КАРЕ

 

БФБ очаква технологични и производствени фирми да използват схемата с ваучерите

16.7.2018 Инвестор, Предстои мярката да бъде разяснена на семинари за бизнеса

Секторите технологии и производство вероятно ще проявят най-голям интерес към обявената преди дни ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия, които искат да се листнат на борсата. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса (БФБ).

Всеки ваучер ще бъде на стойност до 50 хил. лева, като бюджетът е осигурен по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Още по темата

Поне 15 млн. лв. се очаква да наберат МСП чрез ваучерна схема за излизане на БФБ

SOFIX удари поредно дъно за 2018 г.

 

„Към програмата вече има предварителен интерес, което дава надежда, че тя ще бъде успешна“, каза Големански в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Предприятията ще получат подпомагането, след като постигнат целта за набиране на минимум 10 пъти стойността на ваучера като капитал.

В телефонен разговор Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ), коментира, че новата мярка се предприема за улесняване на достъпа до финансиране. Тя очаква да бъдат организирани обучителни семинари и индивидуални консултации за фирмите, които кандидатстват.

Големански потвърди, че БФБ предвижда семинари за малкия и среден бизнес, които може би ще започнат през септември.

„Привличаме огромен ресурс от около 40 посредника и 20 банки, които могат да работят за промотирането на тази програма сред малкия и среден бизнес", заяви той.

 

……….

Поне 15 млн. лв. се очаква да наберат МСП чрез ваучерна схема за излизане на БФБ

13.7.2018 Инвестор, Подаването на документи започва през септември, а в края на годината могат да се листнат и първите дружества по програмата

inShare

 

Представители на Министерство на икономиката и на Българска фондова борса дадоха официален старт на борсовата сесия по повод обявяването на ваучерната схема. Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Поне 15 млн. лв. се очаква да наберат малките и средните предприятия чрез ваучерната схема за листване на Българска фондова борса. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на дадения днес официален старт на инициативата на Министерство на икономиката и Българска фондова борса.

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 млн. евро евро), като с днешното събитие стартира изпълнението на проект на стойност 1,6 млн. лв. На този етап целта е да се започне с първите предприятия, които да емитират ценни книжа и съответно ваучерите им да бъдат изплатени. Чак след като първият етап приключи, има готовност да се подпише втори договор за използването на цялата предвидена сума. 

„За да получи едно дружество ваучер на стойност 50 хил. лв., то набраната сума от капиталовия пазар трябва да е поне 500 хил. лв., като определено мога да кажа, че очакваме интерес към инициативата“, коментира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

Още по темата

Елана Трейдинг: Глобалното забавяне няма да има ефект върху България през 2018 г.

Нови инвеститори ще последват предлагането на „Градус“

 

Бюджетът е осигурен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тя ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Ваучерът ще е с валидност 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от КФН и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг.

„За първи път в историята на оперативните програми те се използват с цел бизнесът да набира капитал през фондовата борса“, каза народният представител Делян Добрев. Той обясни, че одобрението по кандидатстването за ваучерите ще се дава в рамките на 10 дни и при добра организация в края на 2018 г. на БФБ могат да се листнат първите дружества по ваучерната схема. Добрев призова инвестиционните посредници да бъдат активни и да запознаят малките и средните предприятия с програмата. Според Делян Добрев между 10 и 50 пъти е възможно да се мултиплицира ефекта от вложените 1,5 млн. лв. в първия етап на програмата.

Ваучерът ще се изплаща на инвестиционния посредник при осъществена успешна емисия, което означава набран капитал не по-малък от 500 000 лв. От днес стартира изпълнението на проекта, като общите условия по процедурата вече са публикувани на сайта на агенцията, а през септември ще започне и реалното приемане на проектните предложения.

 „Подобна схема се реализира за първи път в България, а нейната основна цел е да дадем стимул не само на малките и средни предприятия, но и на капиталовия пазар в страната“, каза зам.-министър Манолев. По думите му ще бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в случай, че схемата покаже добри резултати. Според Манолев капиталовият пазар има потенциала да реализира по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия и потенциалните инвеститори.

„81% от публичните компании на БФБ са малки и средни фирми. Убеден съм, че тази ваучерна схема ще стимулира още повече такива компании да набират капитал през борсата, за да инвестират в своето развитие и растеж.“, коментира Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса. 

Чрез новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства. Чрез тази процедура компаниите ще имат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си. Мярката е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар. 

………….

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст